سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
 سخن د ل

پشتيباني وطراحي:

صلوات بفرست

شنبه 87 خرداد 11 ساعت 1:40 عصر

 

 


نوشته شده توسط : سیدعلی

نظرات ديگران [ نظر]


شهر من

شنبه 87 فروردین 31 ساعت 8:21 عصر

 

در سوگ است این دل

بدنبال کدامین غم دیگریست
نمی دانم
دنیا از آن کیست
براستی که صدای من دیگر خاموش است
مرگ کم به کم مرا در آغوش گرفته
پدر مادر مرا بگیرید
صدایم زنید
آه که دنیا بی وفاست
شادی واژه ایست نا ملموس
غم غریب نیست دیگر
آشناست
چرا ؟
شهر من این گونه گشت
شهر من نمادش عدالت بودو عفت
شهر من صدای زندگی داشت
شهر من شهوت پرستی نداشت
پول در شهرم نامفهوم بود
عدالت بود حکمران شهرم
ولی اکنون...
آری اکنون این شهر غرق در خود است
این شهر من نیست
شهرمن اکنون آسمان است
شهر من ...مُرد
آری با شهیدانش او هم شهید شد .

 

                                                     (موج)

 

 


نوشته شده توسط : سیدعلی

نظرات ديگران [ نظر]


:لیست کامل یاداشت ها  :